Hem / Nyheter

generatorer bränner olja | varför, tecken, effekter, orsaker och lösningar

generatorer bränner olja | varför, tecken, effekter, orsaker och lösningar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I en tid av ökande energiberoende förblir generatorer en avgörande komponent för att säkerställa oavbruten strömförsörjning. Dessa maskiner, som ofta ses som de obesjungna hjältarna under strömavbrott, drivs av olja för att ge elektricitet. En generator som bränner olja är dock inte acceptabel att rycka av sig.

BISON kommer att fördjupa sig i förståelse varför generatorer bränner olja samt vilka tecken man ska hålla utkik efter som tyder på överdriven oljeförbrukning. Dessutom kommer vi att utforska effekterna av att bränna olja på både generatorn och miljön, det gemensamma orsakar bakom generatorn att bränna olja, och de förebyggande åtgärder som kan vidtas för att mildra detta problem.

generatorer bränner olja

Varför bränner generatorer olja?

Generatorer bränner olja som en del av deras normala verksamhet. Oljan i en generator spelar flera avgörande roller som är avgörande för maskinens effektiva drift och totala livslängd. Låt oss nu fördjupa oss i varför generatorer behöver olja och hur det bidrar till deras funktion.

 • Smörjning: Oljans primära roll i en generator är att ge smörjning. Generatorer består av många rörliga delar, inklusive kolvar, vevaxlar och kamaxlar. Dessa komponenter utsätts för friktion under drift, vilket kan leda till slitage. Olja bildar ett tunt lager mellan dessa delar, vilket minskar friktionen och förhindrar för tidigt slitage.
 • Kylning: Generatorer producerar betydande mängder värme när de är i drift. Om den inte hanteras effektivt kan denna värme orsaka allvarlig skada på generatorns komponenter. Det är här oljan tränger in – oljan cirkulerar genom motorn, tar upp värme från de heta komponenterna och transporterar bort den för att avledas, vilket förhindrar överhettning.
 • Rengöring: Olja spelar också en avgörande roll för att hålla generatorn ren. Den samlar och håller kvar damm, smuts och andra partiklar som har tagit sig in i motorn. Håller dem sedan i suspension eller leder dem till oljefiltret där de tas bort från systemet.
 • Tätning: Förutom smörjning, kylning och rengöring hjälper olja även till att täta gapet mellan kolvringar och cylinderväggar i motorn. Detta förhindrar förbränningsgaser från att läcka in i oljan och bibehåller trycket i cylindrarna, vilket bidrar till effektiv drift av generatorn.

Tecken på att generatorn bränner olja

Känner igen tecken på att en generator brinner olja kan hjälpa till att förhindra allvarliga skador och förlänga maskinens livslängd. Här är några viktiga tecken på att din generator kan bränna för mycket olja.

 • Minskade oljenivåer: Det mest uppenbara tecknet är en snabb minskning av oljenivåerna. Om du märker att du måste fylla på olja oftare än vanligt kan det tyda på att generatorn bränner för mycket olja.
 • Överdriven rök: Generatorer avger vanligtvis en liten mängd avgaser, men om du märker att tjock, blå eller vit rök kommer ut ur avgasröret kan det tyda på att oljan brinner.
 • Tändstift: Läckor kan uppstå på grund av utslitna tätningar eller packningar. Olja som läcker in i förbränningskammaren kan smutsa ner tändstiften, vilket leder till problem som hård start, feltändning eller strömförlust. Om du märker dessa problem och ser oljerester eller sot på tändstiften kan det tyda på att oljan brinner.
 • Ovanliga ljud: Överdriven oljeförbrukning kan leda till otillräcklig smörjning av generatorns interna komponenter, vilket gör att de slits ut snabbare. Detta kan resultera i ovanliga ljud som knackningar, skramlande eller plingar under drift.

Effekter av brinnande olja

Förbränning av olja i generatorer har flera konsekvenser, både för miljön och för själva generatorn. Dessa effekter kan sträcka sig från att bidra till globala miljöproblem till att minska effektiviteten och livslängden på din generator.

Miljöpåverkan

Generatorer som eldar olja bidrar avsevärt till utsläppen av växthusgaser. Förbränningsprocessen släpper ut föroreningar som koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O) i atmosfären.

Dessutom kan förbränning av olja också frigöra partiklar och andra skadliga ämnen som bidrar till luftföroreningar. Detta kan leda till många hälsoproblem hos människor, såsom luftvägsproblem och hjärt-kärlsjukdomar.

Inverkan på generatorn

 • Överdriven oljeförbränning kan ha skadliga effekter på din generators prestanda och livslängd. Här är hur:
 • Minskad effektivitet: När olja läcker in i förbränningskammaren kan det späda ut bränsle-luftblandningen, vilket gör förbränningen mindre effektiv.
 • Potentiell skada: Överdriven oljeförbrukning kan leda till otillräcklig smörjning av generatorns interna komponenter, vilket gör att de slits ut snabbare.
 • Nedsmutsning av tändstift: Som tidigare nämnts kan olja som läcker in i förbränningskammaren smutsa ner tändstiften. Detta kan göra att generatorn går grovt, tappar ström eller till och med misslyckas med att starta.

orsaker och lösningar på generatorer som bränner olja

Den överdrivna förbränningen av olja i en generator kan tillskrivas olika orsaker, allt från normalt slitage till mer allvarliga mekaniska problem. Här är några vanliga orsaker och deras respektive lösningar:

Använd rätt typ och mängd olja:

Använd fel olja, speciellt en med lägre viskositet än vad tillverkaren rekommenderar (eller vad vädret och temperaturen dikterar). Du kan märka en minskning av din oljenivå när motorn går.

Detta beror på att oljan rör sig uppför cylinderväggen och är tillräckligt tunn för att fungera mellan kolven och cylinderväggarna och genom ett litet gap i var och en av de tre kolvringarna. Oljan kommer så småningom att samlas ovanpå kolven och antända bränsle- och luftblandningen från förgasaren under förbränningen.

Se alltid din generators manual för den rekommenderade typen och mängden olja.

Igensatt luftfilter

Detta är det enklaste att kontrollera. Vanligtvis har din generator en luftfilterenhet på ena hörnet av motorsidan. Ett igensatt luftfilter kan göra att motorn går fylligt (för mycket bränsle, för lite luft), vilket kan leda till ökad oljeförbrukning. 

Släpp eller ta bort det skydd som sitter på plats och kontrollera luftfiltret. De börjar vita, så använd det som referens för hur smutsiga de är. Om din generator är full av oljerester och smuts kommer det att få generatorn att bränna olja.

Detta händer eftersom varje gång kolven rör sig ner under kraftslaget eller insugningsslaget, expanderar hålrummet i förbränningskammaren i storlek och minskar trycket (skapar ett vakuum). 

Om luftfiltret är igensatt och begränsat, kan vakuumet i förbränningskammaren suga oljan och smörja cylinderväggarna för att neutralisera tryckskillnaden.

Kontrollera luftfiltret regelbundet och byt ut det vid behov.

Slitna, skadade, felinriktade kolvringar

Kolvringarna tätar gapet mellan kolvarna och cylinderväggarna. Om dessa ringar är utslitna eller skadade kan olja läcka in i förbränningskammaren och brinna av.

För att bekräfta detta måste du ta isär din motor och ta bort huvudet helt. Det kommer att bli kul om du är inne på sånt.

Om du måste byta ut kolvringarna på din generator, se till att när du sätter i de nya, är mellanrummen på varje ring åtskilda 120 grader istället för direkt ovanpå varandra. Olja kommer att passera genom luckorna med lite motstånd om de alla är i linje.

Uppgiften lämnas bäst till en kvalificerad tekniker på grund av dess komplexitet. Det borde vara möjligt för de att göra ett trycktest på din förbränningskammare och avgöra om dina kolvringar är utslitna eller om du har en blåst huvudpackning (genom att lyssna på platsen för motorns avgasport om det finns en läcka).

Repad eller skadad cylindervägg

Anta att du har en motor som kör mer bensin än luft i förhållande till rätt luft-till-bränsle-förhållande. I så fall kommer det att uppleva ofullständig förbränning och i allmänhet utblåsa svart rök för att frigöra det felaktigt förbrända kolet - en del av detta kol fäster vid toppen av kolven och väggarna i förbränningskammaren.

Kolet kommer att ackumuleras med tiden, slutligen bryta av och bli fast skräp. När kolven går upp och ner kommer den att fastna mellan den och cylinderväggen, vilket gör att den får räfflor. Därefter kan vevhusoljan rinna upp i spåret och brinna av i förbränningskammaren.

Detta problem kräver vanligtvis en fullständig översyn eller byte av motorn. Ta bort motorhuvudet, ta bort tändstiftet och vrid svänghjulet medurs tills kolven faller ner för att kontrollera att så är fallet. Undersök och känn visuellt cylinderns väggar med fingret. Generatorn fortsätter att bränna olja om den har spår och skär i den.

Blåst huvudpackning

Topplockspackningen tätar gapet mellan motorblocket och cylinderhuvudet. Om det blåser kan olja läcka in i förbränningskammaren eller kylvätskekanalerna.

Fixeringen beror på ditt märke, modell och motortyp, men du måste ta bort huvudet. Efter det, skrapa bort den gamla packningen och ta bort all kolansamling. Se till att du byter olja med alla blandade utsläpp. Detta är ett annat jobb som bäst hanteras av en professionell.

Dålig ventilskaftstätning

Ventilskaftstätningarna förhindrar att olja rinner in i förbränningskammaren när den inte borde. Om tätningen är ruttnad eller skadad tillåts olja rinna ut och på OHV-motorer droppar oljan in i förbränningskammaren när ventilerna öppnas ovanför den.

Att byta ut ventilskaftstätningarna kan lösa detta problem. Gummiventilskaftstätningarna kommer att vara ovanpå fjädrarna. Beroende på motortyp måste du ta bort ventilkåporna och eventuellt huvudet för att få tillgång till allt du behöver.

Blockerat vevhusventilationsrör

Om du vet var ditt ventilkåpa är (det är märkt "OHV" på motorer med överliggande ventiler), ser du en tjock svart slang som leder till luftfilterenheten. Avluftningsröret transporterar tryck från vevhuset till luftfilterenheten.

Om detta avluftningsrör blockeras på något sätt (ofta genom att frysa i kallt väder), kommer det inte att tillåta trycket att rinna genom vevhuset. Så, tryck kan byggas upp, trycka olja till områden där den kan brinna.

Regelbunden kontroll och rengöring av ventilationsröret kan förhindra detta problem. Vid behov, koppla loss röret och ta bort ventilkåpan för att säkerställa att alla blockeringar är borta.

Artikelöversikt

Den här artikeln ger en omfattande översikt över varför generatorer bränner olja och ger lösningar för att mildra problemet. Att förstå varför din generator bränner olja är avgörande för att bibehålla dess effektivitet och förlänga dess livslängd.

De flesta oljeförbränningsproblem med bärbara generatorer kan orsakas av problem med oljan eller små delar i maskinen. När du märker något ovanligt beteende hos din generator bör du omedelbart kontrollera oljenivån. Många problem är lätta att fixa, men andra kan kräva att du konsulterar en professionell eller generatortillverkaren för vägledning

Ring till handling

På BISON är vi mer än bara en generatortillverkare, vi är din partner i generatorbranschen. Vi förstår att hälsan hos generatorer är avgörande för din affärsverksamhet, och det är därför vi är engagerade i att inte bara tillhandahålla generatorer av högsta kvalitet utan också att dela med oss ​​av vår expertis om deras underhåll.

Vårt team av experter arbetar alltid bakom kulisserna för att säkerställa att våra generatorer är konstruerade för att undvika vanliga problem som oljebränning. Vi använder premiumdelar, följer strikta tillverkningsstandarder och genomför rigorösa tester för att säkerställa att du får en produkt som är effektiv, pålitlig och hållbar.

Men vi stannar inte där. Vi tror på att ge våra kunder kunskap. Det är därför vi delar med oss ​​av insikter om allt från att förstå orsakerna bakom generatoroljebränning till att erbjuda lösningar för att mildra det. Vårt mål är att hjälpa dig att behålla din generators effektivitet, förlänga dess livslängd och minska dess miljöpåverkan.

Så om du är en generatorhandlare som letar efter en pålitlig partner, överväg BISON.

BISON – Styr ditt liv, stärk dig med kunskap!

bisonprodukter

Vanliga frågor om generatorer som bränner olja

Om du inte har en oljeläcka, bränner din motor sannolikt olja. Detta händer när felaktiga motordelar låter olja komma in i förbränningskammaren. Oljan bränns sedan med bränsle, vilket ger blå rök.

Att ha ett oljefilter till din generator är också en bra idé. Oljefilter tar bort skräp och smuts från oljan, som kommer att ackumuleras med tiden och orsaka motorskador om de inte tas bort. Se till att använda rätt typ av oljefilter för din generatormodell också.

Din generatorolja bör bytas enligt tillverkarens riktlinjer, som kan variera beroende på din generators modell och ålder. Oljan bör bytas efter 20-50 timmars användning eller minst en gång per år. Kontrollera alltid oljenivån mellan oljebytena och fyll på mer om det behövs.

Mest populära inlägg

FRÅGOR?
KONTAKTA OSS IDAG.

köpa?

relaterade inlägg

hur man bryter in en generator

hur man bryter in en generator

BISON kommer att dyka in i vikten av att bryta in din generator, tillhandahålla en steg-för-steg-guide och diskutera de potentiella konsekvenserna av att inte utföra detta kritiska steg korrekt.

Läs mer>
kw vs kva

vad är skillnaden mellan KW och KVA?

I den här artikeln ska vi titta närmare på KW (kilowatt) och KVA (kilovolt ampere), och förtydliga deras definitioner, skillnader och deras djupgående inverkan på hur vi använder och förstår elektricitet.

Läs mer>

Liknande produkter...

inverterteknik 1
Generator

2000W invertergenerator

– Produktparameter Ursprungsort: Zhejiang, Kina (fastlandet) Modellnummer: BS2000I Utgångstyp: AC

Kan du inte få nog?

Prenumerera för exklusiva erbjudanden och uppdateringar om nyanlända